Sfeerbeeld groen bos scaled

Tree-level Ambitie

Tree-level Ambitie

Verduurzamen begint bij ambitie! Verduurzamen en daarmee een bijdrage leveren aan reductie van het klimaatprobleem kan op verschillende manieren plaats vinden en is afhankelijk van de ambitie die je als directeur/ondernemer hebt. Bomen zijn een belangrijke schakel in de CO2-reductie, omdat ze tijdens hun groei CO2 opnemen. De bomen van Loyaltree worden zowel in Nederland als in het buitenland geplant. In Nederland omdat we hier ook een deel van de CO2-uitstoot veroorzaken en het daarmee dichterbij “voelt”. In buitenland omdat een deel van de CO2-uitstoot ook daar plaats vindt, vanwege het globale karakter van de productie- en logistieke keten. Onze Tree-level aanpak geeft hier richting aan.

Level 1. Compensatie Compenseren van (een deel van) de huidige CO2 uitstoot van je onderneming door het planten van nieuwe bomen. Dit kan vandaag al beginnen. Elke boom telt!

Level 2. Reductie Verduurzamen van bedrijven door samen met directeuren / ondernemers op zoek te gaan naar mogelijkheden om hun bedrijf duurzamer te maken, met als doel minder CO2 uitstoot plaats laten vinden. De eventueel resterende CO2 uitstoot, na doorvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen, compenseren we door het planten van nieuwe bomen.

Level 3. Eco-positief Eco-positief maken van bedrijven, zodat er per saldo CO2 opgenomen wordt door de onderneming in plaats van uitgestoten.

Ambitieuze bergtop scaled
Kinderen planten bomen 1 scaled

Level 1: Compensatie

Bomen zijn een belangrijke schakel in de CO2-reductie, omdat ze tijdens hun groei CO2 opnemen. De bomen van Loyaltree worden zowel in Nederland als in het buitenland geplant. In Nederland omdat we hier ook een deel van de CO2-uitstoot veroorzaken en het daarmee dichterbij “voelt”. In buitenland omdat een deel van de CO2-uitstoot ook daar plaats vindt, vanwege het globale karakter van de productie- en logistieke keten. Het planten van de bomen gebeurt in nauwe samenwerking met natuurorganisaties die werken vanuit de perspectieven biodiversiteit en vitaliteit van het bos. Met het planten van bomen in het buitenland bouwen we direct aan duurzaamheid en perspectief voor de lokale bevolking. Het bieden van inkomen en herstel van natuur bieden extra waarde in combinatie met de CO2 compensatie.
Per organisatie gaan we op zoek naar de Loyalkey – een passende sleutel waarmee we de CO2-compensatie concreet kunnen maken. Voorbeelden:

  • Het aantal afgelegde kilometers voor een transportbedrijf
  • Het aantal adviesuren/projecten voor een organisatieadviesbureau
  • Het aantal wervings- en selectieopdrachten voor een HR-bemiddelingsbureau

Level 2: CO2-reductie

Bij reductie gaat het om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit vindt bijvoorbeeld plaats door het elimineren of het anders inrichten van activiteiten en/of producten/diensten. Afhankelijk van welke duurzaamheidsambitie nagestreefd wordt en wanneer deze behaald dient te worden, resteert mogelijk nog een rest-CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot tijdens de implementatieperiode en de resterende CO2-uitstoot compenseren we met het planten van bomen. Bij het realiseren van de reductie gaan we actief op zoek naar business voordelen die hiermee te behalen zijn. Uitgangspunt is dat de investering in duurzaamheidsmaatregelen en de CO2 compensatiebijdrage minimaal terugverdiend moeten kunnen worden.

Afbeelding1
Groene duim scaled

Level 3: Eco-positief

Eco-positief houdt in dat je als organisatie meer positieve dingen voor de planeet (en alles wat daarop leeft) doet dan schadelijke. Je creëert een opbouwende impact. Om meer te lezen over Eco-positief is het boek “De verborgen impact” van Babette Porcelijn zeker een aanrader.

Thema’s die hierbij een rol spelen zijn circulariteit, no waste, true pricing, ketenregie etc.

Circulaire en klimaatpositieve businessmodellen vormen hierbij een belangrijk instrument.

Eco-positief worden is geen gemakkelijke opgave, maar wel heel inspirerend. Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn hierbij cruciaal. Loyaltree denkt en doet graag hierin mee!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten